Majhe Ki Ya Manache - Lyrics

Singer: Jazzy Nanu, A-JIT, Mukund Suryawanshi

माझे की ह्या मनाचे, ऐकू मी रे कुणाचे
छळते प्रेम का हे, तू बोलना...

होती माझी तू..मी होतो तुझा..
खोट होत प्रेम तर खर हे बोल्ली तू का?
जीव टाकला ओवाळून तुझ्यावर पण नाय कदर तुला..डोळ्यांसमोर, तुझा चेरा तुझा नाद खुळा....
कासाविस झाला जीव जेव्हा आपण ब्रेकअप केला.
कारण मन, तुझ्या प्रेमामध्ये झाला येडा..
हृदय दिला, तुला तू त्याचा चूरा केला..
तुझ्या मुळे प्रेमावरचा माझा ट्रस्ट गेला..

मला सांग माझ्या मना
प्रेम केलं मी हाच माझा गुन्हा
भर दिवसा बघायचो मी स्वप्न
झोपेत बडबड बाबू शोना
कसा विसरू तो क्षण
जेव्हा भेटलेलो आपण
आज विरहात सोबतीला तुझी आठवण
तुझे बोल,तुझी चाल,
तुझं हसणं कमाल
कसा विसरू तुझा चेहरा जो दिसतो आजपण

माझे की ह्या मनाचे, ऐकू मी रे कुणाचे
छळते प्रेम का हे, तू बोलना...

प्रत्येकात होतो आता तुझाच का भास,
गर्दीत मी उभा विसरलो मी जगास
येऊन तू बघ अजून होतो मला त्रास कारण
केलेलं मी खरं प्रेम नव्हता टाईमपास

सत्य मांड, खर खर सांग, अस केलस का?
तोडायचेच होते स्वप्न, तर मग ते तू दाखवलेस का?
अंतरच हव तर इतकं जवळ आणलस का?
पाडलस का प्रेमात तुझ्या, खोटे वचन दिलेस का?

जोडलेला प्रेम धागा
तोडून गेलीस का..
गेलीस का.. तू सांगना..

का कळेना जीव वेडा
शोधी तुला सारखा
शोधी तुला.. का सांगना..

उमजेना मला रे, समजेना मला रे
छळते प्रेम का हे, तू बोलना...

Majhe ki ya manache, aiku mi re kunache
Chhalate Prem ka he, tu bolana

Hoti majhi tu...mi hoto tujha
Khota hota Prem tar khara he bolli tu ka?
Jiv takla ovalun tujavar pan nai kadar Tula...
Dolyansamor tuja chehra tuja naad khula....
Kasavis zala jiv jevha apan breakup kela
Karan man tujha premamadhe zala yeda
Hruday dila Tula tu tyacha chura kela
Tuja mile premavarcha maza trust Gela

Mala sang maza mana
Prem kela mi hach maza gunha
Bhar divas bagaicho mi swapna
Zopet badbad Babu Shona
Kasa visru toe kshan
Jevha bhetalo apan Aaj virahat sobtila tujhi athvan
Tuje bol tuji chal
Tujha hasna Kamal
Kasa visru tujha chehra Jo disto aajpan

Majhe ki ya manache, aiku mi re kunache
Chhalate Prem ka he tu bolana

Pratekat hoto aata tujach ka bhaas
Gardit mi ubha visarlo jagas
Yeun tu bagh ajun hoto mala tras Karan
kelela mi khara Prem nahota timepass

Satya mand khara khara sang asa kelas ka?
Todaicha hota swapna tar mag te tu dakhavlas ka?
Antarach hava tar itka javal aanlas ka?
Padlas ka premat tujha, khota vachan diles ka?

Jodlela Prem dhaga todun gelis ka...gelis ka.....tu sangana
Ka kalena jiv Veda shodhi Tula sarkha....shodhi Tula... Tu sangana

Umajena mala re, samjena mala re
Chalate Prem ka he tu bolana