Om Om Eshwara - Lyrics

Singer: Jayanth

Om Om Eshwara
Om Om Omkareswra
Shambho Shiva Shankara
Shanthi Shanthi Eshwara

Sakala Loka Paalaka
Sarvaa Prani Rakshaka
Sastaka Samharaka
Sanmargaapu Diksuchika
Dama Dama Dama Dama Damaruka
Bhaktha Jana Poshaka
Triloka Samcharaka
Marana Dusta Shikshka
Nara Rupa Rakshasa Nashaka

Surya Chandra Nava Grahadi Nakshatrambul
Kamadenu Sarvadi Pranakoti Jeevamthul
Eka Bilva Sarvadi Aruna Varnam Pushpamthul Kumkumadi Vibudhi Veshesha Gandaa Thailamthul
Panchadaara Hamsakaadi Ksheera Pancha Theerthamtho
Panchadaara Hamsadari Ksheera Pancha Teerthambul
Pancha Bhaksha Phalamu Punya Vachanamtho
Pancha Thantra Yamthradi Shloka Punya Vachanamthul

Trifala Poojitham Trinetra Arpitham Triguna Poojitham Trishoola Arpitham
Vishesha Poojitham Vishesha Arpitham
Harahara Mahadev
Harahara Mahadev