Naadi Lagla - Lyrics

Singer: LK Laxmikant, Aboli Girhe

Marathi Lyrics:
पाही तुला मी रोज जगतो तुला
देवळात देवा म्होरं मागतो तुला
सावरेना हे स्वतःला
कशाचे ही भान राहीना याला
वाटते हे इश्क कराया लागलं

नादी लागलं मन हे नादी लागलं
नादी लागलं ग तुझ्या नादी लागलं
याड लागलं याड लागलं मन नादी लागलं
याड लागलं याड लागलं तुझ्या नादी लागलं

स्वप्न सारे येती नवे त्यात तुच तु दिसते
कसे मन हे वेडावले तुझ्या च हे माग पळते
तुझ्या साठी झुरते किती अन्
जिथं तिथं तु भासते
प्रेमा मंदी तुझ्या हे भुलाया लागलं

नादी लागलं मन हे नादी लागलं
नादी लागलं ग तुझ्या नादी लागलं
याड लागलं याड लागलं मन नादी लागलं
याड लागलं याड लागलं तुझ्या नादी लागलं

भास तुझे होती खरे नसून तु असल्या सारखे
कळले मला प्रेम हे तुझ्या साठी मी सजते
दिस भर तुला शोधते किती मी
रात रात हे जागते
बंध हे प्रेमाचे बांधाया लागलं

नादी लागलं मन हे नादी लागलं
नादी लागलं रे तुझ्या नादी लागलं
याड लागलं याड लागलं मन नादी लागलं
याड लागलं याड लागलं तुझ्या नादी लागलं

याड लागलं याड लागलं मन नादी लागलं
याड लागलं याड लागलं तुझ्या नादी लागलं

English Lyrics -
Pahi tula mi roj jagto tula
Devlat deva mhor magto tula
Savrena he swata la
Kashache hi bhan rahina yala
Vatate he ishq karaya lagal

Nadi lagla man he Nadi lagla
Nadi lagla g tujhya nadi lagla
Yad lagla Yad lagla man Nadi lagla
Yad lagla Yad lagla tuzya Nadi lagla

Swapn sare yeti nave tyat tuch tu diste
Kase man he vedavle tujhyach he mag palte
Tujhya sathi jhurate kiti aan
Jith tith tu bhaste
Prema mandi tujhya he bhulaya lagla

Nadi lagla man he Nadi lagla
Nadi lagla g tujhya nadi lagla
Yad lagla Yad lagla man Nadi lagla
Yad lagla Yad lagla tuzya Nadi lagla

Bhas tujhe hoti khare nasun tu aslya sarkhe
Kalale mala prem he tujhya sathi mi sajte
Dis bhar tula shodhte kiti mi
Rat rat he jagte
Bandh he premache bandhaya lagla

Nadi lagla man he Nadi lagla
Nadi lagla re tujhya nadi lagla
Yad lagla Yad lagla man Nadi lagla
Yad lagla Yad lagla tuzya Nadi lagla

Yad lagla Yad lagla man Nadi lagla
Yad lagla Yad lagla tuzya Nadi lagla