Mujhko Jija Ji Maaf Karna - Lyrics

Singer: Rakesh Mishra, Priyanka Maurya

पहिले पहिले गइनी ससुरारी
मिलल गजबके खातिदारी

पहिले पहिले गइनी ससुरारी
मिलल गजबके खातिदारी
हो साली हाली से बगल में सो गई

चुप चुप चुप चुप चुप चुप

मुझको जीजा जी , मुझको जीजा जी
मुझको जीजा जी माफ़ करना
हाँ कुमारे में हो गई

मुझको जीजा जी माफ़ करना
हाँ कुमारे में हो गई

हम काँच कली कचनार बानी
भले दोसरा के प्यार बानी

रउरा मीठा मीठा बोलेली
एहीसे तो लाचार बानी

हेने आवा हो न सतावा हो
अपना जीजा जी के जन छछनावा हो

अरे पढ़ेहे में बाड़ू तू नंबर 1
बोल बतिया ला त लाग जाइ मन
कुछो बोलो राजी खोलो कहा खो गई

चुप चुप चुप चुप चुप चुप

मुझको जीजा जी , मुझको जीजा जी
मुझको जीजा जी माफ़ करना
हाँ कुमारे में हो गई

मुझको जीजा जी माफ़ करना
हाँ कुमारे में हो गई

जनि हाथ फेरी मोर गाल प
न ध्यान लगाई चाल प

हम हाथ जोड़ी ऐ जीजा जी
छोड़ी न हमरा हाल प

तोहर नखरा हो आँखि कजरा हो
बड़ी लगबू लुहावन पहना गजरा हो

भले नया मेहमान बाड़ू
जीजा के अपना जान बाड़ू
चुप होजा रे पगली क्यों रो गई

चुप चुप चुप चुप चुप चुप

मुझको जीजा जी, मुझको जीजा जी
मुझको जीजा जी माफ़ करना
हाँ कुमारे में हो गई

मुझको जीजा जी माफ़ करना
हाँ कुमारे में हो ग