Guru Ghar Eeindien - Lyrics

Singer: Vandana Nirankari

Guru Ghar Eendein
Dukhdaa Katindein
Sukha Achi Deendein
Ho O O Sukha Achi Deendein

Pita Kaalua Je Ghara Me Thi Aayein Tu Avtari
Mehera Ja Meehdaa Vasaaye Duniya To Saari Taari

Pita Kaalua Je Ghara Me Thi Aayein Tu Avtari
Mehera Ja Meehdaa Vasaaye Duniya To Saari Taari

Ho Mukhey Bhi Taaran Je Laye Pehenjo Tu Naamu Deendein
Mukhey Bhi Taaran Je Laye Pehenjo Tu Naamu Deendein

Guru Ghar Eendein
Dukhdaa Katindein
Sukha Achi Deendein
Ho O O Sukha Achi Deendein

Lago Aayan Ma Tuhinjey Laarey Sabhu Naata Todey
Mataan Nanak Shah Vanyi Muhado Tu Mukhaan Modein

Lago Aayan Ma Tuhinjey Laarey Sabhu Naata Todey
Mataan Nanak Shah Vanyi Muhado Tu Mukhaan Modein

Ho Tuhinjey Laye Vetho Ma Sikaan Guru Darshan Deendein
Tuhinjey Laye Vetho Ma Sikaan Guru Darshan Deendein

Guru Ghar Eendein
Dukhdaa Katindein
Sukha Achi Deendein
Ho O O Sukha Achi Deendein

Bhulyal Aayan Ma Bhale Poye Bhi Bassu Tuhinjo Aahyan
Achi Rahu Dil Me Sain Ghara Thahey Maa He Drahyan

Ho Dildi Tokhey Dissi Tharey Sain Minta Manyindein
Dildi Tokhey Dissi Tharey Sain Minta Manyindein

Guru Ghar Eendein
Dukhdaa Katindein
Sukha Achi Deendein
Ho O O Sukha Achi Deendein

Guru Ghar Eendein
Dukhdaa Katindein
Sukha Achi Deendein
Ho O O Sukha Achi Deendein