Rawas - Lyrics

Singer: Shubham Khillari

Marathi Lyrics -
तुझी अदा लय रावस हाय
तुझ्या बिना मला रहावत नाय
तुझ्या मागे हाय खूप जन पण
तुला माझ्या शिवाय कोणी शोभत नाय

हातात दे मला तुझा यो हाथ
सुरू झाली आहे पिरमाची बात
कोणीही येऊ दे दोघाँच्या मधे पण
सोडणार नाय कधी तुझी मी साथ
वेळ दे मला मी होनार लेट नाय
अजुन कोणाला मी भाव पण देत नाय
माझ्या सोबत आहे खूप जणी पण
मला तुझ्या शिवाय कोणी समझून घेत नाय

कधी कधी स्वप्नात येतेस तू
कधी माझ्या हृदयात बसतेस तू
श्वास हा थांबतो माझा
जेव्हा मला मिठित घेतेस तू

तुझी अदा लय रावस हाय
तुझ्या बिना मला रहावत नाय
तुझ्या मागे हाय खूप जन पण
तुला माझ्या शिवाय कोणी शोभत नाय

कधी कधी वाटे तू दिलबरा
कधी कधी तू अप्सरा
घायल करे मला तुझी ही आँखे
शोभून दिसे तुला मस्करा
तुझ्या साठी मी लिहितो गाणी
राजा मी आणि तूच माझी रानी
लैला नी मजनू ची खूप झाली आता
मी जगाला ऐकवेल आपली कहानी

कधी कधी स्वप्नात येतेस तू
कधी माझ्या हृदयात बसतेस तू
श्वास हा थांबतो माझा
जेव्हा मला मिठित घेतेस तू

तुझी अदा लय रावस हाय
तुझ्या बिना मला रहावत नाय
तुझ्या मागे हाय खूप जन पण
तुला माझ्या शिवाय कोणी शोभत नाय

English Lyrics -
(Hook 1)
Tujhi Ada lay Rawas hay
Tujjya bina mala rahavat nay
Tujjya mage ahe khup Jan pan Tula majhya shivay Koni shobat nay

(Verse 1)
Hatat de mala tujha yo hath
Suru jhali ahe pirmachi baat
Koni hi yeu de doghanchya madhe pan
sodnar nai kadhihi tujhi mi sath
Vel de mala mi honar late nay
Ajun konala mi bhav pan set nay
Majhya sobat ahe khup jani pan mala
tujjya shivay koni samjhun ghet nay

(Chorus)
Kadhi kadhi swapnat yetes tu
Kadhi majhya Hrudyat bastes tu
Shwaas ha Thambto majha
jevha mala Mithit ghetes tu

(Hook line)
Tujhi Ada lay Rawas hay
Tujjya bina mala rahavat nay
Tujjya mage ahe khup Jan pan Tula majhya shivay Koni shobat nay

(Verse 2)
Kadhi kadhi vate tu dilruba
Kadhi kadhi vate tu Apsara
Ghayal kare tujhi hi aankhe
Shobhun dise tula Maskara
Tujjya sathi mi lihito gaani
Raaja mi tuch Majhi Raani
Laila ni Majnu chi khup jhali ata mi
Jagala aikvel Aapli Kahani

(Chorus)
Kadhi kadhi swapnat yetes tu
Kadhi majhya Hrudyat bastes tu
Shwaas ha Thambto majha
jevha mala Mithit ghetes tu

(Hook line)
Tujhi Ada lay Rawas hay
Tujjya bina mala rahavat nay
Tujjya mage ahe khup Jan pan Tula majhya shivay Koni shobat nay