Valhav Re Nakhwa - Lyrics

Singer: Rajneesh Patel, Rajneesh Patel

वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा X4

दौलान निघाली कोल्यांची स्वारी
दौलान निघाली कोल्यांची स्वारी
शेडा चा माचवा यो.....

शेडाचा माचवा यो बघा कशी देई भरारी
शेडाचा माचवा यो बघा कशी देई भरारी

वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा x4

दर्या सागरानु लवूल्या आपल्या डोली
तवा डोलीला मिलतान मोठ्या मोठ्या गोली
दर्या सागरानु लवूल्या आपल्या डोली
तवा डोलीला मिलतान मोठ्या मोठ्या गोली

रावस हलवा शिंगाला पालवा
रावस हलवा शिंगाला पालवा
सुरमई फाला काटेरी हो....

हा....

शेडाचा माचवा यो बघा कशी देई भरारी
शेडाचा माचवा यो बघा कशी देई भरारी

वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा x4

पापलेट झरका यो विकावा बाजारीन हरू
बोंबील वाकटी ही सुकाला मांडावं कारू X2

विकुंशी मावरा पैसा यो कवरा
विकूंशी मावरा पैसा यो कवरा येईल आपल्या दारी हो....

हा.....

शेडाचा माचवा यो बघा कशी देई भरारी
शेडाचा माचवा यो बघा कशी देई भरारी

वल्लव रे नाखवा हो वल्लव रे रामा x4

English Lyrics -

Valhav Re Nakhwa Ho Valhav Re Rama X4

Daulan Nighali Kolyanchi Swari....
Daulan Nighali Kolyanchi Swari
Sheda Cha Machva Yo...

Sheda Cha Machva Yo Bagha Kashi Dei Bharari
Sheda Cha Machva Yo Bagha Kashi Dei Bharari

Valhav Re Nakhwa Ho Valhav Re Rama X4

Darya Sagaranu Laulya Aplya Doli
Tava Dolila Miltaan Mothya Mothya Goli
Darya Sagaranu Laulya Aplya Doli
Tava Dolila Miltaan Mothya Mothya Goli

Rawas Halwa Shingala Palwa
Rawas Halwa Shingala Palwa
Surmai Fala Kateri Ohh..

Haaa...

Sheda Cha Machva Yo Bagha Kashi Dei Bharari
Sheda Cha Machva Yo Bagha Kashi Dei Bharari

Valhav Re Nakhwa Ho Valhav Re Rama X4

Paplet Jharka Yo Vikav Bajarin Haru
Bombil Vakti Hi Sukalaa Mandavan Karu X2

Vikunshi Mawra Paisa Yo Kaura ..
Vikunshi Mavra Paisa Yo Kaura Yeil Aplya Daari Oh...

Haaa...

Sheda Cha Machva Yo Bagha Kashi Dei Bharari
Sheda Cha Machva Yo Bagha Kashi Dei Bharari

Valhav Re Nakhwa Ho Valhav Re Rama X4