Dilachi Ban Go Maina - Lyrics

Singer: Crown J

Marathi Lyrics -

कोलिवाड्याची पोर ही
फिराया निघाली बंद्राव
तिचा गोरा गोरा मुखडा पाहून
दिल माझा आलाय तिच्याव

कोलिवाड्याची पोर ही
फिराया निघाली बंद्राव
तिचा गोरा गोरा मुखडा पाहून
दिल माझा आलाय तिच्याव

पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना

पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना

माझी नाखविन तू मी तुझा नाखवा
शोभून दिसलं जोडा आपला

माझी नाखविन तू मी तुझा नाखवा
शोभून दिसलं जोडा आपला
जरीची सारी नेसून येशील
संगतीला शोभल तुझा यो नाखवा

दर्याचे किनाऱ्याव
तुझ्यासाठी बांधीन बंगला ग
जवा पायली बंद्रव तुला
दिल माझा तुझ्यात रंगला ग

पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना

पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना

कवरा नखरा करतेस पोरी
माझा दिल केलास तू चोरी
आपले दोघ इशकाची
इश्काची लावली किनारी होरी

पोरी तुझा बॉयफ्रेंड करतेस का
खरं सांग माझ्याव मरतेस का

पोरी तुझा बॉयफ्रेंड करतेस का
खरं सांग माझ्याव मरतेस का

पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना

पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
पोरी माझे दिलाची बनगो मैना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना
सांग तुझं माझ्याव पिरेम हायना

English Lyrics -

Koliwadyachi Por Hi
Firaya Nighali Bandrav
Ticha Gora Gora Mukhada Pahun
Dil Mazha aalay Ticyav

Koliwadyachi Por Hi
Firaya Nighali Bandrav
Ticha Gora Gora Mukhada Pahun
Dil Mazha aalay Ticyav

Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Sang Tuzha Mazyav Pirem hayna
Sang tuzha mazyav pirem hay na

Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Sang Tuzha Mazyav Pirem hayna
Sang tuzha mazyav pirem hay na

Mazhi Nakhvin Tu Mi tuzha Nakhwa
Shobhun Disal Joda aapla

Poru Jora aapla

Mazhi Nakhvin Tu Mi tuzha Nakhwa
Shobhun Disal Joda aapla
Jari Chi Saree Nesun Yeshil
Sangtila Shobhal Tuzha Yo Nakhwa

Daryache Kinaryav
Tuzyasathi Bandhin Bangla G
Java Payli Bandrav Tula
Dil mazha tuzyat Rangla G

Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Sang Tuzha Mazyav Pirem hayna
Sang tuzha mazyav pirem hay na

Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Sang Tuzha Mazyav Pirem hayna
Sang tuzha mazyav pirem hay na

Kawra Nakhra Kartes pori
Mazha dil kelas tu chori
Aample Dogha ishqchi
Ishqachi lavhle Kinari Hori

Pori Tuzha Boyfriend kartes ka
Khar sang mazyav martes na

Pori Tuzha Boyfriend kartes ka
Khar sang mazyav martes na

Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Sang Tuzha Mazyav Pirem hayna
Sang tuzha mazyav pirem hay na

Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Pori Mazhe Dilachi Bango Maina
Sang Tuzha Mazyav Pirem hayna
Sang tuzha mazyav pirem hay na